Waar kunnen wij u mee helpen?

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

U krijgt direct advies.

 

Wij hebben nog steeds te maken met grote drukte door uitval van zieke medewerkers.

Het is mogelijk dat u hierdoor later dan het afgesproken tijdstip wordt teruggebeld. Onze excuses hiervoor.

Welkom op de website van Gezondheidscentrum De Koning

Gezondheidscentrum De Koning ligt midden in de multiculturele Schilderswijk. Wij staan als team klaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Dit betekent: vriendelijke medewerkers, goede bereikbaarheid (ook online), korte wachttijden, elke dag spoedspreekuren voor de urgente zaken, alles in goed overleg met u en eventuele andere zorgverleners.

We beschikken daarvoor over huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen, fysiotherapeuten, een diëtiste en een volwaardige apotheek. We werken ook nauw samen met de specialisten van het HMC. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor bloedprikken, verloskundige zorg door TARA, maatschappelijke hulpverlening vanuit Zebra Welzijn, podotherapie Wender en een tandartsenpraktijk.

SHG is een stichting met acht gezondheidscentra verspreid over de stad. Omdat wij een stichting zijn, wordt de eventuele winst weer geïnvesteerd in uw zorg. Samen streven wij naar persoonlijke en toegankelijke zorg, voor iedereen.

Medische verklaring of machtiging nodig?

Heeft u een medische verklaring of machtiging nodig? Uw huisarts kan u hier vaak niet mee helpen. Kijk op deze website of u met uw vraag bij uw huisarts terecht kan of dat u bij een andere instantie moet zijn.

Wilt u een verwijzing?

Een verwijzing van de huisarts is niet altijd nodig. U heeft géén verwijzing nodig voor fysiotherapie, oefentherapie, podotherapie, diëtetiek, logopedie of een bezoek aan de mondhygiënist of huidtherapeut. Behalve als in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat dat een verwijzing toch nodig is. Kijk op deze website voor een overzicht met wanneer u wel of geen een verwijzing nodig heeft van de huisarts.

De Koning nieuwsupdate

Vergoeding voor paramedische COVID-herstelzorg per 1 juli gestopt

Het ministerie van VWS heeft besloten dat per 1 juli ‘24 de vergoeding voor paramedische COVID-herstelzorg vanuit de basisverzekering stopt. Dit betekent voor de COVID-herstelzorg dat:

  • Extra uren voor diëtetiek en ergotherapie vervallen;
  • Fysiotherapie en oefentherapie niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed;
  • Logopedie weer onder de reguliere basisverzekering komt te vallen in plaats van COVID-herstelzorg.

Voor de reeds lopende trajecten (van vóór 1 juli 2024) geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 31 december 2024.

Bent u verhinderd? Zeg uw afspraak tijdig af!

Het komt helaas regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken en vervolgens niet op het spreekuur bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren. Kostbare tijd, die dan aan een andere patiënt had kunnen worden besteed. We verzoeken u daarom dringend uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dan kunnen wij op dit tijdstip een andere patiënt helpen en houden we de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk.

Palliatieve Kit

Onze huisartsen hebben nu toegang tot de Palliatieve Kit, een doos met hulpmiddelen en medicijnen voor veelvoorkomende klachten in de terminale fase. Bijvoorbeeld klachten als pijn, angst, slaapproblemen, misselijkheid, benauwdheid, plasproblemen en obstipatie. Lees hier meer

Viering 40-jarig jubileum met Knuffelkliniek

Op zaterdag 20 april vierde SHG gezondheidscentrum De Koning het 40-jarig jubileum met een speciale Knuffelkliniek. Kinderen van 3 t/m 8 jaar kwamen met hun pop, beer of tijger langs voor een onderzoek bij de dokter, om te wegen bij de diëtist of om een kapot oor of oog te laten hechten. Bij de tandarts werd met behulp van een knuffelkrokodil een poetsadvies gegeven. Na de behandeling konden de kinderen met een recept een goed gevulde goodiebag ophalen bij de apotheek.

Terwijl de ouders genoten van een kop koffie of thee en een praatje stonden de kinderen in de rij om geschminkt te worden. Een van de patiënten van het gezondheidscentrum had zich hiervoor vrijwillig aangemeld en werd spontaan geholpen door een bezoeker. Al met al een geslaagde ochtend met blije kinderen en gezonde knuffels mee terug naar huis.

Bedrijfsruimte te huur!

In gezondheidscentrum De Koning hebben wij meerdere dagen of dagdelen bedrijfsruimte te huur. Deze zijn geschikt voor professionals in de gezondheidszorg of sociaal maatschappelijke instellingen. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Clarine van Wessem, praktijkmanager van GC De Koning via e-mail (cvanwessem@shg.nl) of telefoon (06 45467154).

Hart- en vaatspreekuur

Op ons gezondheidscentrum wordt een hart- en vaatspreekuur gehouden door praktijkondersteuners van de huisarts. Op dit spreekuur komen mensen met (een verhoogd risico op) aandoeningen aan hart- en bloedvaten. Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Om dat te voorkomen, of vroegtijdig te signaleren, worden deze vrouwen sinds kort opgeroepen om een afspraak te maken op het hart- en vaatspreekuur.

Uw medische gegevens thuis bekijken via MijnGezondheid.net

Vanaf 31 augustus 2021 heeft u recht op online inzage van uw medische gegevens. SHG biedt u deze mogelijkheid aan via www.mijngezondheid.net. Via deze website kunt u op een veilige en eenvoudige manier uw medische gegevens inzien. U ziet dan bijvoorbeeld: de adviezen van de huisarts, de uitslag van onderzoeken, de lijst met uw medicijnen. Daarnaast biedt SHG u handige functies om uw medische zaken zelf online te regelen, zoals het maken van een online afspraak of het bestellen van herhaalmedicatie.

Aanmelden voor Mijngezondheid.net kan via de website www.mijngezondheid.net .

Meer informatie vindt u op onze website onder het kopje MijnGezondheid.net. Komt u er niet uit?Stel dan gerust uw vraag via emailadres gcdekoning@shg.nl

Veilig mailen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Standaard e-mail voldoet bij het uitwisselen van vertrouwelijke informatie niet aan wettelijke veiligheidseisen. Daarom maken we gebruik van een veilig mailsysteem, als wij u vertrouwelijke gegevens zoals persoonlijke gegevens (o.a. BSN nummer, geboortedatum, adres) of onderzoeksuitslagen toesturen. Als u een veilige mail ontvangt, krijgt u via sms of via een tweede mail een code. Hiermee kunt u de mail openen. Heeft u vragen over de beveiliging van de mails die SHG verstuurt?  Mail dan naar avg@shg.nl
Voor alle andere vragen kunt u gewoon naar het centrum bellen of mailen. Let u daarbij zelf op de veiligheid van uw mail?

Openingstijden

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent